نتایج نظرسنجی
مطالب این وبلاگ در چه سطحی قرار دارد؟
عالی -> 16 رأی. (76.19 %) 76.19 %
خیلی خوب -> 1 رأی. (4.76 %) 4.76 %
خوب -> 2 رأی. (9.52 %) 9.52 %
متوسط -> 0 رأی. (0.00 %) 0.00 %
ضعیف -> 2 رأی. (9.52 %) 9.52 %
مجموع نظرات: 21 رأی