امام مهدي در قرآن كريم

سوره قصص

آيه 5: ونريد ان نمن علی الذين استضعفوا في الارض ...

و ما اراده كرده ايم بر آنان كه در روى زمين به ضعف كشيده شده اند، منت نهاده آن ها را پيشوايان و وارثان زمين قرار دهيم

امام باقر و امام صادق علیه السلام فرمودند: اين آيه مباركه مخصوص صاحب الامرى است كه در آخر الزمان ظاهر مى شود.[1]

[1] تفسير برهان ج3 ص 220.

برگرفته از سایت مهدی نت

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  جمعه دهم شهریور 1391 ;ÓÇÚÊ 15:32;  ÊæÓØ بنفشه کامرانی ;  بدون نظر

سوره قدر

شب قدر، شب امام زمان ارواحنا له الفداء است وملائكه وروح بر آن حضرت نازل شده، تقدير امور را در اختيار او مى گذارند .

پيشوايان معصوم علیه السلام در تفسير سوره قدر فرموده اند: فرشتگان در اين شب، مقدرات يك سال را نزد ولى مطلق زمان آورده، بر او عرضه وتسليم مى كنند[1].

در چنين شبى كه به حضرت مهدى ارواحنا له الفداء تعلق دارد، ياد جد بزرگوارش در دل ها زنده مى شود، چراكه يكى از اعمال مستحبى شب قدر، زيارت امام حسين علیه السلام است[2].

هنگامى كه درد زايمان نرجس خاتون شروع شد، امام عسكرى علیه السلام به حكيمه خاتون فرمود: عمه جان سوره "انا انز لناه " را بر او بخوان حكيمه مى گويد: من مشغول خواندن اين سوره شدم، و مى شنيدم كه طفلِ داخلِ رحم نرجس نيز، همان گونه كه من مى خوانم، مى خواند. در حال تعجب بودم كه امام عسكرى علیه السلام با صداى بلند فرمود: عمه جان از امر خدا تعجب مكن كه خداوند، زبان ما را دركودكى به حكمت بازكرده و در بزرگى، حجت خود در زمين قرار مى دهد[3]

در روايات آمده است كه در شب قدر، دعا براى حضرت را بايد بر دعا براى خود مقدم داشت و بهترين دعاها طلب نصرت وحفظ اوست و آن اين است: "اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه 00 " [4]

امام صادق علیه السلام در روايتی درباره سوره قدر فرمود: حتى مطلع الافجر[5] يعنى: تا آن كه قائم ارواحنا له الفداء برخيزد و ظاهرشود [6]

[1]كافى، كتاب الحجة باب فى شأن انا انزلناه

[2]مفاتيح الجنان زيارت امام حسين علیه السلام در شب هاى قدر.

[3]بحا رالانوار ج 51 ص 13

[4]نجم الثاقب، باب يازدهم.

[5] سوره قدر5

[6]نجم الثاقب باب دوم.

برگرفته از سایت مهدی نت

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  سه شنبه هفتم شهریور 1391 ;ÓÇÚÊ 7:19;  ÊæÓØ بنفشه کامرانی ;  بدون نظر

سوره فجر

فجر از القاب حضرت مهدي ارواحنا له الفداء شمرده شده است.

روايت است از امام صادق علیه السلام كه در تفسيرآيه والفجر [1] فرمود : مراد از فجر ، قائم ارواحنا له الفداء است .

[1]سوره فجر، آیه1

برگرفته از سایت مهدی نت

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  چهارشنبه اول شهریور 1391 ;ÓÇÚÊ 23:0;  ÊæÓØ بنفشه کامرانی ;  2 نظر