امام سجّاد علیه ‏السلام:

چنانچه مردم ارزش تحصیل علم را مى دانستند بی تردید آن را تحصیل مى كردند گرچه با ریخته شدن خون دل و یا فرو رفتن زیر آب ها در گرداب هاى خطرناك باشد.

(اصول كافى: 1/35)

چه زیبا طلوع کرد او که آبی نیایش را در دریایی بی‏کرانه جانش به بشریت هدیه داده،

او که نخل قامتش به نماز و نیایش بارور می‏شود،

و نجوای نیایش‏های عاشقانه‏اش، دایرة المعارف عرفان و آگاهی است،

و صحیفه سجادیه را برای همیشه تاریخ ذخیره ساخته است.

ولادت سید عابدان، پیشوای زاهدان، زیور صالحان، مهتر پرهیزگاران، امام مۆمنان، حضرت امام سجاد علیه السلام فرخنده باد.

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  پنج شنبه بیست و سوم خرداد 1392 ;ÓÇÚÊ 19:49;  ÊæÓØ بنفشه کامرانی ;  یک نظر